Ενημερώστε με
Θα ειδοποιήστε στο email σας για κάθε επόμενο webinar
Επόμενα Webinars:

Σάββατο 10/4 -19:00-21:00, Κυριακή 11/4-19:00-21:00

Σάββατο 17/4-19:00-21:00, Κυριακή 18/4-17:00-19:00

Η ημερομηνία επανάληψης του webinar

θα ανακοινωθεί σύντομα

Η ημερομηνία επανάληψης του webinar

θα ανακοινωθεί σύντομα

Η ημερομηνία επανάληψης του webinar

θα ανακοινωθεί σύντομα

Back to Top